نورمحمد بخشانی

 نورمحمد بخشانی دانشیارعلوم پزشکی زاهدان

نورمحمد بخشانی

Nour Mohamad Bakhshani

دانشیارعلوم پزشکی زاهدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
2 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
3 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
4 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
5 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
7 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک
8 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روان شناسی تربیتی شناختی
9 (دریافت مقاله)
10 (دریافت مقاله)
11 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
13 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
14 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
15 (دریافت مقاله) همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی
16 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
17 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
18 (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
19 (دریافت مقاله) کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی
20 (دریافت مقاله)
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
22 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
23 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی