علیرضا ارشدی خمسه

 علیرضا ارشدی خمسه دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

علیرضا ارشدی خمسه

Alireza Arshadi Khamseh

دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 4
2 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه‌ سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 14
4 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
2 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
4 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
7 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
13 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
15 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
18 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
21 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
22 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی