مجید رزاز

 مجید رزاز استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مجید رزاز

Majid Razaz

استادیار،دانشکده مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تناسب کیفیت آب زیرزمینی دشت گلگیر برای استفاده در کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 3
2 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از لحاظ شرب (مطالعه موردی: دشت گلگیر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 5، شماره: 3
3 بررسی توان خودپالایی رودخانه کارون (مطالعه موردی: بازه اهواز تا آبادان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آب های زیرزمینی اطراف دزفول بر اساس پارامترهای طبیعی لایه های زمین (EC, DO, TH, PH) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
2 ارزیابی و پهنه بندی آب های زیرزمینی اطراف دزفول برای پارامترهای یون فسفات، نیترات، کلیفرم، (BOD(5 و COD بر اساس شاخص IRWQI (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
3 بررسی دلایل هدر رفت آب شبکه شهری شهرستان مسجد سلیمان در سال 1395 (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
4 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر پلدختر با شاخص رایزنر و پوکوریوس (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
5 بررسی پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری در شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر پلدختر با شاخص لانژلیه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 بررسی کاهش آب های بحساب نیامده در شبکه آبرسانی شهرستان مسجد سلیمان در سال 1395 (دریافت مقاله) همایش ملی آب و سازه های هیدرولیکی
7 بررسی کیفی آب رودخانه ها با استفاده از شاخص های کیفیت آب مطالعه موردی : بازه ایدنک - بهبهان رودخانه مارون (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 بررسی کیفی آب رودخانه های شطیط و گرگر با استفاده از شاخصهای کیفیت آب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)