قاسم حبیب آگهی

 قاسم حبیب آگهی استاد  بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

قاسم حبیب آگهی

Ghasem Habibi

استاد بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت
2 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
10 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
17 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
18 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
19 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین