مسعود جان‌بزرگی

 مسعود جان‌بزرگی استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مسعود جان‌بزرگی

استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.