رحیم سرور

 رحیم سرور دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی

رحیم سرور

Rahim Sarvar

دانشیار - دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
4 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
6 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
8 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
9 (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
10 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
17 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
18 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
19 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
23 (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
24 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
26 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
27 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
29 (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
30 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
31 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگـاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
33 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
34 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
35 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
37 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
38 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
40 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
41 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
42 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
43 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
44 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
45 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
46 (دریافت مقاله) اولین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی
49 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
50 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
51 (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
52 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
53 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
54 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
55 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
56 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
57 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
59 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
60 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
61 (دریافت مقاله) اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا
62 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
64 (دریافت مقاله) همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
65 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
66 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
67 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
68 (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
69 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
70 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
71 (دریافت مقاله) کنگره ملی مدیریت و برنامه ریزی شهری نوین
72 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
73 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
74 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
75 (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
76 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
77 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار
78 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
79 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
80 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
81 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی
82 (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
83 (دریافت مقاله) همایش ملی فضای جغرافیایی ،رویکرد آمایشی ، مدیریت محیط
84 (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
85 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم