رضا جاویدان

 رضا جاویدان عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

رضا جاویدان

Reza Javidan

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
2 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
3 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
5 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
6 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
7 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
8 (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
9 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری در حوزه مهندسی کامپیوتر و برق
10 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
12 (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
14 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
15 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
17 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
19 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
20 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
21 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
22 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
23 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانشIKT2019
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
25 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
26 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
28 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات
29 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
32 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
33 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
34 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
35 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
36 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
37 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
38 (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
39 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
40 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
41 (دریافت مقاله) دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده
42 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
43 (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
44 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
45 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
46 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
47 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
49 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
50 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
51 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
52 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
53 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
54 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
55 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
56 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
57 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
58 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
59 (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
60 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
61 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
62 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
63 (دریافت مقاله) دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
64 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
65 (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
66 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
67 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
68 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پیشرفت های معماری سازمانی
69 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
70 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
71 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
72 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
73 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری
74 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
75 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
76 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
77 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
78 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
79 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
80 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
81 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
82 (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
83 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
84 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر
85 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
86 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
87 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع
88 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
89 (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
90 (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
91 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
92 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
93 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
94 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
95 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
96 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
97 (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
98 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
99 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
100 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
101 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
102 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
103 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفتهای معماری سازمانی
104 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
105 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش صنایع دریایی
106 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
107 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
108 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء کاربردها و زیرساخت ها
109 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
110 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
111 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
112 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
113 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات