ایرج اعتصام

 ایرج اعتصام استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ایرج اعتصام

Iraj Etesam

استاد دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 5، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 2، شماره: 2
5 (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 8، شماره: 3
6 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 1
9 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 12، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 84
12 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
14 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 3
15 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 14، شماره: 50
16 (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 7، شماره: 12
17 (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
18 (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 17
19 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 11، شماره: 3
20 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 13، شماره: 4
21 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 14
22 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 34
23 (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 5، شماره: 8
24 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 58
25 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 41
26 (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 16، شماره: 77
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هنر تبرستان
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
7 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
8 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
9 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار - دبی و مصدر
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
13 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
14 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
16 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
18 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
19 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان
20 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
22 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
23 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
24 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر