عزیزاله جعفری

 عزیزاله جعفری معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ

عزیزاله جعفری

Azizollah Jafari

معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 2، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 14، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
4 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
6 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
9 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
10 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
11 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
12 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
17 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
18 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
19 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
20 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
22 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
23 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
24 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
25 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کاربرد علوم مهندسی در توسعه و پیشرفت ایران 1404
26 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی صنایع
27 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
28 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار