مصطفی زندیه

 مصطفی زندیه دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

مصطفی زندیه

Mostafa Zandie

دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 20
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 16
3 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 28، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 21
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 35
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 49
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 13
9 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 27
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 51
12 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
13 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 8، شماره: 31
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
2 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
8 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
10 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
12 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
13 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
14 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
16 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع