بهرام ایمانی

 بهرام ایمانی معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی

بهرام ایمانی

Bahram Imani

معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
3 (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
4 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
6 (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
8 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملّی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزۀ علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
9 (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
11 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
14 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
15 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
18 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
19 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
21 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
23 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
24 (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
25 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
26 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
27 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
28 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
29 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
30 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
31 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
33 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
34 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
35 (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
36 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
37 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
38 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
39 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
40 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
41 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
42 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
43 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
45 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
46 (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
47 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
49 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
50 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
51 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری