نازنین راسخ

 نازنین راسخ

نازنین راسخ

Nazanin Rasekhi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 57
2 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 41
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 2، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق) دوره: 6، شماره: 14
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 6، شماره: 1
7 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
8 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 4، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 45
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان‌شناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
11 (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 4، شماره: 4
12 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 49
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 6، شماره: 25
15 (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی