آناهیتا سیفی

 آناهیتا سیفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آناهیتا سیفی

Anahita Seifi

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اقدامات آمریکا در گسترش تجارت مواد مخدر در افغانستان و رویکردهای رسانه ای به آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه رسانه بین الملل دوره: 3، شماره: 3
2 حقوق افراد بدون تابعیت در ایران و معاهدات بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 1، شماره: 11
3 ماهیت حق بر سلامت و جایگاه دولت در تحقق آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 46
4 مقایسه ارزش پیشگوییکننده تعداد مطلق نوتروفیل، باندسل و میزان توکسیک گرانولاسیون با سطح سرمی CRP برای تشخیص عفونتهای باکتریال (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 24، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد و مستثنیات آزادی بیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
2 انتقال محکومان در حقوق جزا ی بین المللی و ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
3 بررسی جایگاه عفاف و حجاب در حقوق شهروندی (دریافت مقاله) همایش نگرش علمی و کاربردی به عفاف و حجاب
4 بررسی قواعد و مقررات حاکم بر نحوه اجرای قراربازداشت موقت در آیین دادرسی کیفری سال1392 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
5 بررسی قواعد و مقررات حاکم بر نحوه اجرای قرارهای اخذ کفیل وضبط وثیقه در آیین دادرسی کیفری سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
6 بسترهای بین المللی شکل گیری بحران اوکراین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
7 تحلیل مبانی فقهی و حقوقی تعدیل مهریه و شیوه های تعدیل طلاق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی
8 جنگ نرم ،شیوه ها و روش های مقابله با آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
9 حدود حق بر آزادی بیان در اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
10 حقوق افراد بدون تابعیت در ایران و معاهدات بین الملل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
11 صلاحیت دیوان کیفری بین الملی در جری دعوی کیفری بین المللی و قلمرو و محدوده اعمال (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
12 محدودیتها و چالشهای پیش روی آزادی بیان در اسناد بین المللی حقوق بشر و اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
13 مفهوم شناسی حدود حق بر آزادی بیان در اسناد حقوق بشر بین المللی و اسلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
14 نگرشی اجمالی بر شکل گیری نهاد حکومتی فلسطین (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی