براتعلی خاکپور

 براتعلی خاکپور ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

براتعلی خاکپور

Baratali Khakpour

ریاست مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 4، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 44
4 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
5 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 6، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 19، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 1، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
9 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 56
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 3، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 14، شماره: 1
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 9
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آینده پژوهی
3 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
4 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
6 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
7 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
8 (دریافت مقاله) دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران
9 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری
10 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
12 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
14 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
18 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
21 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
22 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری
23 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
24 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
25 (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
26 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
27 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
28 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
30 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
33 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری
34 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
35 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
37 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
38 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
39 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
40 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
41 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
42 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
43 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
44 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
45 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
46 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
47 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
48 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
49 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
50 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
51 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
52 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
53 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی و سرزمین پایدار
54 (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون پنجم:سرزمین پایدار،معماری و شهرسازی
55 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
56 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
57 (دریافت مقاله) همایش سراسری سامانه اطلاعات مکانی
58 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
59 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
60 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی
61 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی وجغرافیا
62 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار