احمد بلندنظر

 احمد بلندنظر

احمد بلندنظر

Ahmad Boland Nazar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 7، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
5 (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 13، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
8 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی بازیافت مواد آلی در کشاورزی
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی
3 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار
4 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی معدن
5 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
8 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
9 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
11 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالشها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی
12 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی عمران
13 (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
14 (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
15 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
18 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
19 (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
20 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
21 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
22 (دریافت مقاله) دومین جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف(آب شور و پساب)
23 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
24 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
26 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی