محمدعلی بهدانی

 محمدعلی بهدانی دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

محمدعلی بهدانی

Mohammadali Behdani

دانشیار،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
2 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
4 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
6 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
8 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
12 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
14 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
21 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
22 (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
23 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
25 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
26 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
27 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
29 (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
30 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
31 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
32 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
34 (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
35 (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
36 (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
37 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
38 (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
39 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
40 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
41 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
42 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زعفران
43 (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
44 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
45 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
47 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
48 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
49 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
50 (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
51 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن