همایون فرهنگ فر

 همایون فرهنگ فر عضو هیات علمی گروه علوم د امی دانشگاه بیرجند

همایون فرهنگ فر

Homayoun Farhang Far

عضو هیات علمی گروه علوم د امی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز فنوتیپی رکوردهای شیر روز-آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شیری شکم اول (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 2، شماره: 3
2 آنالیز فنوتیپی و ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شکم اول هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 3
3 اثر بیم الکترونی بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری و گوارش پذیری شکمبه ای و پس از شکمبه ای باگاس نیشکر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 3
4 اثر پرتوتابی الکترونی بر ارزش غذایی ساقه آتریپلکس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 2، شماره: 2
5 ارزیابی تاثیر برخی سازه های محیطی بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران با استفاده از یک مدل خطی تعمیم یافته لجستیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 4، شماره: 3
6 ارزیابی ژنتیکی گاوهای زایش اول هلشتاین ایران براساس رکورد شیر روزآزمون تولیدی و تصحیح شده برای انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 17، شماره: 2
7 بررسی دانش بومی زعفران کاران پیرامون مسایل مرتبط با آبیاری(مطالعه موردی: خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 4، شماره: 1
8 بررسی روند تغییرات ضریب هم خونی بره و والدین و اثر آن بر وزن پشم گوسفندان ایران بلک مرکز اصلاح نژاد دام شمال شرق کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 1
9 تاثیر دمای خشک کردن و میزان بلوغ در برداشت برخصوصیات بیوشیمیایی و کیفیت میوه عناب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 4، شماره: 1
10 تاثیر فاکتورهای محیطی بر شکل منحنی شیردهی در تودههای گاومیش ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 40، شماره: 2
11 تجزیه و تحلیل ژنتیکی رکوردهای شیر روز آزمون در ماده گاوهای هلشتاین حاصل از اسپرم های وارداتی از آمریکا (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 2
12 تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 1
13 تحلیل لجستیک اثر برخی عوامل محیطی بر صفات رشد بره های بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 2
14 تحلیل لجستیک برخی متغیرهای موثر بر احتمال بروز اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر در اوایل دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 2
15 تحلیل لجیستیک اثر ماه زایش بر منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 2
16 تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران خشک و سیلو شده به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 1
17 تعیین ارزش غذایی کاه جو پرتوتابی شده با بیم الکترونی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 4، شماره: 2
18 توصیف منحنی رشد در نژادهای مختلف گوسفندان ایران با استفاده از تابع غیرخطی گمپرتز (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 4
19 شناسایی ریزRNA ها، ژن های هدف و مسیرهای سیگنالدهی مرتبط با تولید شیر با استفاده از miRNA-seq (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 5، شماره: 4
20 مقایسه آماری وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر بین نتاج گاوهای نر هلشتاین ایرانی و خارجی و بین گاوهای زینه و اصیل هلشتاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 1، شماره: 4
21 پاسخ عملکرد رشد جوجه های گوشتی تغذیه شده با مکمل اسیدهای آلی، آنتی بیوتیک، پروبیوتیک و پری بیوتیک، تحت شرایط تنش حرارتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات دام و طیور دوره: 3، شماره: 1
22 کاربرد تابع سینوسی برای مدل سازی منحنی شیردهی گاوهای هلشتاین و مقایسه آن با توابع وود و دایجکسترا در یک گله گاو هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 45، شماره: 1
23 کاربرد شبکه های تلفیقی به منظور برازش شبکه تنظیم بیان ژنی موثر بر رشد ماهیچه اسکلتی در گاو (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فراسنجه های تخمیر شکمبه ای بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
2 اثر استفاده از سطوح مختلف میوه بنه بر فعالیت آنتی اکسیدانی بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
3 اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر ابقای مواد معدنی پلاسما و فعالیت غده تیروئید جوجه گوشتی راس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 اثر افزودن اسید سیتریک و مکمل فیتاز ناتافوس بر فعالیت آنزیمی سرم و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 اثر افزودن عصاره پوسته انار بر صفات عملکردی،و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن کلزا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
6 اثر بلوغ در برداشت و شرایط خشک کردن بر چروکیدگی و کیفیت ظاهری میوه عناب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عناب
7 اثر تعداد وعده های خوراک دهی بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیری براون سوئیس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
8 اثر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر برخی فراسنجه های خونی بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
9 اثر تفاله هسته انار فرآوری شده بر تعادل اکسیدانی و آنزیم های کبدی پلاسمای خون جوجه گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
10 اثر تفاله هسته انار و آنزیم بر تعادل اکسیدانی و آنزیم های کبدی پلاسمای خون جوجه گوشتی در شرایط تنش گرمایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
11 اثر توارث نژاد هلشتاین و سن گاو هنگام رکوردگیری بر مقدار شیر روزانه گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 اثر جاذب های سموم قارچی بر حذف عنصر روی در شرایط شبیه سازی آزمایشگاهی دستگاه گوارش دام های پرورشی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
13 اثر سطوح کلاله زعفران بر عملکرد، صفات لاشه و وزن اندام های داخلی در جوجه گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
14 اثر سطوح گلبرگ زعفران بر عملکرد، صفات لاشه و وزن اندام های داخلی در جوجه گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
15 اثر عصاره آبی- الکلی کاسبرگ و برگ گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) بر فراسنجه های بیوشیمیایی خون مرغ های تخم گذار در دوره تولک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
16 اثر عصاره الکلی دانه کسور (اثر عصاره الکلی دانه کسور) بر غلظت مالون دی آلدیید بافت کبد رت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
17 اثر عصاره های هیدروالکی میوه گیاه کهورک بر فاکتورهای سرم خون در رتهای دیابتی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 اثر عصاره کاسبرگ و برگ گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) بر صفات کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
19 اثر کلاله زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در یخچال در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
20 اثر گلبرگ زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در یخچال در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
21 اثر گلبرگ زعفران بر شاخص پراکسیداسیون چربی ران نگهداری شده در یخچال در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی با محوریت تنش های محیطی
22 اثر گیاه پنج انگشت بر تولید و ترکیب شیر گاو های شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
23 اثرات سطوح متفاوت روغن ماهی بر فراسنجه های خونی گوسفند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های اخیر در مهندسی و علوم نوین
24 اثرعمل آوری حرارتی تف دادن و اکسترودکردن برخصوصیات تجزیه پذیری دانه سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 ارزش غذایی و دارویی گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
26 ارزیابی اثر ضریب همخونی بر چندک های وزن یکسالگی بز کرکی جنوب خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
27 ارزیابی اثر متقابل بین محتوی انرژی قابل متابولیسم و پروتیین خام جیره غذایی و جنسیت بر وزن بدن در نقطه ی عطف منحنی رشد جوجه های گوشتی راس 308 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
28 ارزیابی اثر هم خونی بر وزن از شیرگیری بره های نژاد بلوچی با استفاده از روش آماری رگرسیون چندکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
29 ارزیابی صفات عملکردی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی روغن سویا و عصاره پوسته انار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
30 ارزیابی عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری تغذیه شده با سطوح متفاوت دانه کتان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
31 استفاده از آزمون ناپارامتری کای مربع در بررسی ارتباط بین برخی سازه های محیطی و توازن منفی انرژی در گاوهای شیری زایش اول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
32 استفاده ازمدل رگرسیون کوآنتایل دربررسی اثردرون زادآوری بر وزن تولد بره های نژادلری بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
33 اهمیت بکارگیری دانش آموختگان علوم دام دربهبود عملکرد واحدهای گاوداری روستایی مطالعه موردی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
34 برآورد اثر درون زادآوری بر صفت تولید شیر دوره ی شیردهی گاوهای شیری ایران با استفاده از مدل رگرسیون کوآنتایل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
35 برآورد اثر سهم توارث نژاد گاو هلشتاین بر برخی خصوصیات تولیدی و تولیدمثلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
36 برآورد اثر همخونی بر وزن تولد بز کرکی جنوب خراسان با استفاده از تکنیک آماری رگرسیون کوآنتایل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
37 برآورد روند فنوتیپی تولید شیر هنگام اوج شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
38 برآورد پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری زایش اول بر اساس رکوردهای روز آزمون شیر خام، شیر تصحیح شده برای چربی و شیر تصحیح شده برای انرژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
39 برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چربی شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی بر روی گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
40 بررسی اثر تصادفی پدر و مادر بر افزایش وزن بدن از یک روزگی تا هشت هفتگی مرغان بومی خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
41 بررسی اثر جایگزینی یونجه خشک با برگ زرشک بر فراسنجه های خونی و سامانه آنتی اکسیدانی بزهای آمیخته خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
42 بررسی اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتیین خام جیره ی غذایی بر زمان نقطه عطف منحنی رشد جوجه های گوشتی سویه راس 308 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
43 بررسی اثر صمغ گوار بر روی عملکرد دستگاه پلت ساز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
44 بررسی اثر پسروی ناشی از همخونی بر وزن پشم گوسفندان ایرانبلک ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
45 بررسی اثربخشی جاذب های سموم قارچی در حذف فلزات سنگین در بره پرورای در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
46 بررسی ارتباط آماری بین ضریب تبیین تابع گامای ناقص وود و پارامترهای تابع و خصوصیات شیردهی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
47 بررسی ارتباط آماری بین وقوع اختلال متابولیکی کاهش چربی شیر و فصل تولید در گاوهای هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
48 بررسی تغییرات فنوتیپی صفات وزن تولد و از شیرگیری در بز کرکی رائینی کرمان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
49 بررسی جیره های متفاوت بر فراسنجه های گاز تولید شده از بخش قابل تخمیر درروش برون تنی در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
50 بررسی روابط فیلوژنیکی برخی توده های اسب بومی ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
51 بررسی روند تغییرات سالانه برای پارامترهای تابع وود و برخی خصوصیات شیردهی گاوهای شیری ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
52 بررسی عوامل موثر بر بهره وری تولید در گاوداری های صنعتی شیری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
53 بررسی منحنی دوره اول شیردهی گاوهای شیری هلشتاین ایران در فصول و سنین مختلف زایش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
54 بررسی چندشکلی ناحیه اگزون 3 ژن CYP19 به روش PCR-SSCP و ارتباط آن با صفات رشد در گوسفند بلوچی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
55 بررسی چندشکلی ژن GHRHR در بزهای کرکی جنوب خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
56 بررسی کارایی جاذب های سموم قارچی در جذب آرسنیک (As) در بره پرواری در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
57 تأثیر سطح فیبر کنسانتره شروع کننده و استفاده از یونجه بر مصرف خوراک و اضافه وزن روزانه گوساله های شیری هلشتاین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
58 تاثیر استفاده از تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر رشد و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
59 تاثیر افزودن سطوح مختلف صمغ گوار بر کیفیت فیزیکی خوراک پلت شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
60 تاثیر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
61 تاثیر سطوح مختلف تفاله خشک شده سیب با و بدون آنزیم بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
62 تاثیر عصاره هیدروالکلی میوه گیاه کهورک بر میزان گلوکز، پروتیین تام و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در موش های صحرایی دیابتی نوع2 و سالم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
63 تاثیر عمل آوری با اوره بر تجزیه پذیری پروتیین خام گیاه مرتعی مستار ( Sclerorhachis (Leptocladae با استفاده از روش کیسه های نایلونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
64 تاثیر فرآیند های حرارتی تف دادن و اکسترودکردن بر بخشهای نیتروژن دار دانه سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
65 تجزیه و تحلیل ژنتیکی نمره سلول های سوماتیک شیر در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
66 تخمین اجزای واریانس و وراثت پذیری صفت تولید شیر دوره ی شیردهی در گاوهای زایش اول ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
67 تخمین ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل های روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
68 ترکیب شیمیایی، خصوصیات تجزیه پذیری و میزان تولید گاز بقایای خشک زعفران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
69 تعیین ضرایب هضمی سیلاژ سورگوم برداشت شده در چین اول و دوم با روش آزمونگاز (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
70 تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک و پروتیین خام برگ بنه و برگ زیتون به روش برون تنی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
71 روند فنوتیپی ویژگی تداوم شیردهی در گاوهای شیری ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون شیر خام، شیر تصحیح شده برای چربی و شیر تصحیح شده برای انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
72 محاسبه ضرایب همبستگی بین ارزش اصلاحی شیر روزانه و شیر وعده های دوشش در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
73 مقایسه آماری روند ژنتیکی وزن هنگام تو ل د در بزغاله های نر و ماده راینی کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
74 مقایسه ارزش اصلاحی افزایش وزن روزانه تولد تا شیرگیری بره های نر و ماده بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
75 پایش بهبود ژنتیکی سالانه برای صفت تولید شیر دوره ی شیردهی در گاوهای شیری زینه و اصیل هلشتاین ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
76 کاربرد تابع غیر گمپرتز در ارزیابی ژنتیکی عملکرد حداکثر سرعت رشد روزانه بره های بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
77 کاربرد دارویی چای ترش تا تجاری سازی برای صنعت طیور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)