منصور جم زاد

 منصور جم زاد دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

منصور جم زاد

Mansour Jam Zad

دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
3 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
6 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
7 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
8 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
10 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
13 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
14 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر