عباسعلی تسنیمی

 عباسعلی تسنیمی استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

عباسعلی تسنیمی

Abasali Tasnimi

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
3 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
5 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
9 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
11 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
15 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
17 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
20 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
22 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
23 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
24 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
25 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
26 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
27 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
28 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
31 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
32 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
33 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
34 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
35 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
37 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
39 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
42 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
43 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
44 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
45 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله