خسرو ابراهیم

 خسرو ابراهیم استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

خسرو ابراهیم

Khosro Ebrahim

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 6
2 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 9، شماره: 33
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی دوره: 1، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 9، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
6 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 15
7 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 32
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 3، شماره: 4
9 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 8، شماره: 31
10 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
11 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 3، شماره: 11
12 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 61، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 5، شماره: 17
14 (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 4، شماره: 16
15 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 60، شماره: 3
16 (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره: 2، شماره: 4
17 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 58، شماره: 5
مقالات کنفرانسی