علی اصغر انواری رستمی

 علی اصغر انواری رستمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر انواری رستمی

Aliasghar Anvari rostami

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
2 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 23
3 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 4
5 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 2
6 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 3
7 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 2
9 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 10، شماره: 38
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 10، شماره: 38
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
12 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 10، شماره: 37
13 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 7، شماره: 28
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
2 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
3 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
6 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
9 (دریافت مقاله) هشتمین جشنواره و همایش ملی نظام پیشنهادها
10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
11 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
14 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
15 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
16 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
17 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران