امین رضا جمشیدی

 امین رضا جمشیدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

امین رضا جمشیدی

Aminreza Jamshidi

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
3 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
5 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
6 (دریافت مقاله) همایش دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی
7 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
11 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
12 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
13 (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
17 (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
20 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
22 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
23 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
24 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
25 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
26 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
27 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
28 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
29 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
30 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
31 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
32 (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404
33 (دریافت مقاله) دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی
34 (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
35 (دریافت مقاله) همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی
36 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
37 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
38 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران