دکتر عبداله یزدی

دکتر عبداله یزدی استادیار گروه زمین شناسی و معاون علمی (آموزشی-پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

دکتر عبداله یزدی

Dr. Abdollah Yazdi

استادیار گروه زمین شناسی و معاون علمی (آموزشی-پژوهشی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
2 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
4 (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
5 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
6 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
7 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
9 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
10 (دریافت مقاله) همایش ملی دانشجویی علوم خاک و آمایش سرزمین
11 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
13 (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در زمین شناسی و علوم جغرافیا
14 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
15 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
16 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
17 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
18 (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
20 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
21 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
22 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
23 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
24 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
26 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
27 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم زمین، آب و هوا و تغییرات اقلیمی
28 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
29 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
30 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
31 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
32 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
33 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
34 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
35 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
36 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
37 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
38 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
39 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
40 (دریافت مقاله) همایش منطقه ای چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم
41 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
42 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
43 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
45 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
46 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
47 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
48 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
49 (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
51 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار