محمدرضا پورمحمدی

 محمدرضا پورمحمدی رئیس دانشگاه تبریز

محمدرضا پورمحمدی

Mohammadreza Pourmohamadi

رئیس دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
2 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
7 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
8 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
9 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
10 (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
12 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
13 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
14 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
15 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
16 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
18 (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
19 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
20 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
22 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
23 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
24 (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
25 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
27 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
29 (دریافت مقاله) دومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
30 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی
31 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
32 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی
33 (دریافت مقاله) همایش ملی شهر سبز با محوریت تکنولوژی و انرژی های پاک در عمران،معماری و شهرسازی
34 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
36 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه
37 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
38 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
39 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی
40 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
41 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
42 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
43 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
44 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک