حمیدرضا عظمتی

 حمیدرضا عظمتی رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

حمیدرضا عظمتی

Hamidreza Azemati

رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
2 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
3 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر پیشرو در کشور های اسلامی
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
5 (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
6 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
7 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
8 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معاصر سازی سنت های معماری اسلامی -ایرانی
9 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
10 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
11 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
12 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
13 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
14 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
15 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
16 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
17 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
18 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
19 (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
20 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
21 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
23 (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در 1404
24 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
25 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
26 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی شهر ایرانی اسلامی
27 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
28 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
29 (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
30 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
31 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 (دریافت مقاله) همایش ملی صد سال معماری و شهرسازی معاصر ایران
34 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
35 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
36 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
37 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
38 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
39 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
40 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
41 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
42 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
43 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی
45 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
47 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
48 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی
49 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
50 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
51 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر
52 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
53 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
54 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
55 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
56 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
57 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
58 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
59 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین
60 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
61 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
62 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
63 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
64 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
65 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
66 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
67 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
68 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
69 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
70 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
71 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
72 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
73 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
74 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
75 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
76 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
77 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار
78 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404