فریدون مقدس نژاد

 فریدون مقدس نژاد Amirkabir University of Technology

فریدون مقدس نژاد

Fereidoon Moghadas Nejad

Amirkabir University of Technology

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
2 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
4 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
9 (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
10 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
11 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
12 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
13 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
16 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
17 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
19 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
20 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
21 (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
23 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
24 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
25 (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
26 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
27 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
28 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
29 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
30 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
31 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
32 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
34 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
35 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
36 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران
38 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
40 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
42 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
43 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
44 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
45 (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
46 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
47 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
48 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
49 (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
50 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
51 (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
52 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
53 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
54 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
55 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
56 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش قیر و آسفالت ایران
57 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
58 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در عمران،معماری و شهرسازی
60 (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
61 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
62 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
63 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
64 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
65 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
66 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
67 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
68 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
69 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
70 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
71 (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
72 (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
73 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
74 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
75 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
76 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
77 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
78 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
79 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
80 (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
81 (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
82 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
83 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
84 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
85 (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
86 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
87 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
88 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
89 (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
90 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
91 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
92 (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
93 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
94 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
95 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
96 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
97 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
98 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
99 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
100 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
101 (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
102 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
103 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
104 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
105 (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
106 (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
107 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
108 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
109 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
110 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
111 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
112 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
113 (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
114 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
115 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
116 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
117 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
118 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
119 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
120 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
121 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
122 (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
123 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
124 (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
125 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
126 (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
127 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
128 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
129 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
130 (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
131 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
132 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
133 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
134 (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
135 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
136 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی - دبی و مصدر
137 (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
138 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن
139 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
140 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
141 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
142 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
143 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
144 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
145 (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
146 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
147 (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
148 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
149 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
150 (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
151 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
152 (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
153 (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
154 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
155 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن