علی اصغر جعفری

 علی اصغر جعفری دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

علی اصغر جعفری

Aliasghar Jafari

دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتعاشات آزاد و اجباری تیر چرخان از جنس FGMبا لایه پیزوالکتریک با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) فصلنامه مکانیک هوافضا دوره: 16، شماره: 1
2 بررسی اثر تقویت کننده ها بر بار کمانش پیوسته استوانه ای کامپوزیتی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 3
3 بررسی ارتعاشات آزاد و اجباری پوسته استوانه ای کامپوزیتی محتوی سیال (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی ارتعاشات هیدروالاستیک ورق دایروی از جنس مواد تابعی در تماس با سیال محدود با استفاده از روش ریتز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 5، شماره: 4
5 بررسی تجربی و عددی اثر تنش پسماند جوشکاری بر فرکانس های طبیعی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 6، شماره: 4
6 بهینه سازی وزنی و کمانشی پوسته های تقویت شده کامپوزیتی لایه ای (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 1
7 تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی ورق مستطیلی از جنس مواد مدرج تابعی با استفاده از روش لیندشتد پوانکاره بهبودیافته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 6، شماره: 4
8 تحلیل ارتعاش آزاد غیرخطی ورق های مستطیلی از جنس ماده مدرج تابعی دوجهته (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 10، شماره: 1
9 تعیین طول آستانه و بحرانی ترک زیرسطحی برای چرخ سامانه ریلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با هسته FGM به کمک تئوری جدید مرتبه بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
2 آنالیز حساسیت پارامترهای طراحی فنرهای تخت یک خودروی سنگین با استفاده از روش طراحی آزمایشها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
3 آنالیز دینامیکی ضربه گیرهای هیدرونیوماتیکی در ارابه فرود هواپیما به روش جدید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
4 ارتعاشآزاد پنلهای ساندویچی دوانحناء با استفاده از تئوریهای تحلیلی مرتبه بالا با هسته انعطافپذیر (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 ارتعاشات آزاد پانل ساندویچی با هسته انعطاف پذیر به کمک تئوری جدید مرتبه بالا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
6 ارتعاشات آزاد پوسته های سهموی کم عمق جدار نازک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
7 ارتعاشات آزاد و سرعت بحرانی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی چرخان تحت بارمحوری ثابت (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
8 ارتعاشات تیر انحنادار دو سر گیردار در اثر بار متحرک (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
9 ارتعاشات گذرای ورق دایروی کوپل شده با لایه ی پیزوالکتریک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
10 ارزیابی نقش مدیریت شهری در توسعه پایدارگردشگری شهری نمونه موردی شهر سرخرود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
11 ارزیابی و تحلیل نقش شهرداریهادرتوسعه محیط زیست پایدارشهری نمونه موردی ( شهرسرخرود) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 انتخاب مدل ارزیابی سیاست های مشارکت زنان در تولید علم فناوری بر اساس الگوی هانسن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
13 بررسی اثر به کارگیری لایه های پیزوالکتریک برخیز استاتیکی ورقهای دایروی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی اثر گل حفاری برارتعاشات رشته های حفاری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی اثر منابع ارتعاشی محیطی در لحظه پرتاب بر دینامیک پرواز یک ماهواره بر انعطاف پذیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
16 بررسی ارتعاشات ازاد واجباری تیر تیمو شنیکو کامپوزیت بالایه های پیزواکتریک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
17 بررسی ارتعاشات تیر تیموشنکو از جنس FGM با لایه های پیزوالکتریک تحت تاثیر فرکانس و سرعت بار متحرک (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 بررسی ارتعاشات ورق دایروی FGMبا استفاده از بسط توابع بسل (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
19 بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت دانش بر مهارت های مدیران در موسسه اعتباری ثامن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار
20 بررسی تاثیر نیروی پیشران و نوسانات آن برعملکرد فیلترهای تطبیقی دریک ماهواره بر انعطاف پذیر (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران
21 بررسی تاثیر وصله های پیزوالکتریک بر روی فرکانس ارتعاشات روتور پوسته ی مخروطی ساخته شده از مواد مدرج تابعی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
22 بررسی تاثیرضربه ی سرعت بالا بر ارتعاشات آزاد سازه های ساندویچی بارویه ی چند لایه فلز الیاف به روش تجربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
23 بررسی دینامیک صندلی کودک در خودرو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
24 بررسی کمانش و ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای کامپوزیتی چند لایه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
25 بررسی میزان حذف COD پساب کارخانه تولید کاغذ توسط سیستم بی هوازی ABR (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
26 بررسی نقش، اهمیت و کاربرد دانش جدید مالی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
27 بررسی ویژگی های معماری گرمابه های تاریخی در اقلیم های گوناگون (مطالعه موردی: حمام تاریخی اتحادیه ارومیه) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران، معماری، شهرسازی و مدیریت انرژی
28 به دست آوردن پاسخ دینامیکی هواپیما در لحظه فرود با در نظر گرفتن دمپرهای محتوی سیال هوشمند MR(Magneto rheological) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
29 بهینه سازی رفتارکمانشی صفحات (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
30 بهینه سازی وزنی پوسته های استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
31 بهینه سازی وزنی سازه یک موشک سوخت مایع با استفاده از منطق ژنتیک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 بهینهسازی وزنی پوستهها و مخازن استوانهای تقویت شده تحت فشار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
33 پاسخ تحلیلی لوله فولادی تحت بارگذاری دتونیشن داخلی با استفاده از تئوری های مرتبه اول و مرتبه بالای برشی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 تاثیر تلاطم سیال در مخازن حاملهای ماهواره ای بر وضعیت آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
35 تحلیل ارتعاشات آزاد تیر در تماس با سیال به روشهای عددی و تجربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
36 تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری غیرخطی ورق مستطیلی ساخته شده از ماده مدرج تابعی دوجهته (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات
37 تحلیل ارتعاشی میل‌لنگ پیکان CC 1600 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
38 تدوین الگوریتم شبکه عصبی برای بررسی اثر نیروی پیشران در ارتعاشات خمشی یک ماهواره بر انعطاف پذیر (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
39 تدوین یکروشکنترل تطبیقی مدل مرجع پایدار با تلفیق روشهای گرادیان و لیاپانوف (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
40 رویکرد چند موضوعی به مدل سازی سیستم های عملگر الکتروهیدرولیک با کاربردهای هوافضایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
41 شناسایی همزمان دو فرکانس طبیعی در یک سیستم ارتعاشی با پارامترهای متغیر با زمان برای کنترل فعال ارتعاشات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
42 صحت سنجی معادلات دینامیکی ارتعاشی سیستمهای پیچیده هوافضایی بابکارگیری همزمان نرم افزارهای ADAMS و ANSYS (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
43 طراحی سیستم خنک کاری خودروی الکتریکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
44 طراحی مدل مقیاس شده ی معادل برای پیش بینی خصوصیات ارتعاشی آزاد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 طراحی مفهومی ضربه گیر هیدرونیوماتیکی تک محفظه ای در ارابه فرود هواپیما به روش ترکیبی (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
46 کنترل مود لغزشی ارتعاشات سیستم متشکل از آلیاژهای حافظه دار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
47 مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی جامع ارتعاشی یک ماهواره بر آیروالاستیک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
48 مدلسازی و بررسی پایداری یک هواپیمای سمپاش در کانال چرخش با وجود تلاطم در مخزن آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
49 مطالعه تجربی الگوی سایش پروفیل چرخ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
50 مقایسه دو روش شناسایی فرکانس ارتعاشات خمشی در یک ماهواره بر انعطاف پذیر و طراحی یک روش جدید ترکیبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
51 ورقهای نازک مربعی FGM تحت بارهای فشاری یکنواخت و هیدرواستاتیک با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک