سعید تیموری

 سعید تیموری

سعید تیموری

Saeid Teymori

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
3 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
4 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
5 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
6 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
7 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
8 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
9 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
11 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
12 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
13 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
15 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
16 (دریافت مقاله) چهارمین همایش تازه های روان شناسی مثبت نگر
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
18 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
21 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی هنر و سلامت
22 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
23 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
25 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
26 (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
27 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
28 (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
29 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
30 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
31 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
32 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران(با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
33 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
34 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره وعلوم تربیتی
35 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری-مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار و نقش آن در رشد صنعت
37 (دریافت مقاله) همایش و مجموعه کارگاه های ساخت و ساز سبز
38 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
39 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
40 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
41 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
42 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
43 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
45 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
46 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
47 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
48 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
49 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
50 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
51 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
52 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
53 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
54 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
55 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
56 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
57 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی در مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها
58 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالیانه انرژی پاک
59 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
60 (دریافت مقاله)
61 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و تربیت
62 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
63 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
64 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
65 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
66 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
67 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
68 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
69 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی و علوم تربیتی و روانشناسی
70 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
71 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
72 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده
73 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
74 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مبدل های گرمایی،چیلر و برج خنک کن
75 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
76 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
77 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
78 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
79 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
81 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
82 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
83 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
84 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
85 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
86 (دریافت مقاله) همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی
87 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
88 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
89 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
90 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
91 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
92 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش