اصغر مینایی

 اصغر مینایی استادیار گروه سنجش و اندازه گیری

اصغر مینایی

Asghar Minaei

استادیار گروه سنجش و اندازه گیری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استخراج طرحواره های اخلاقی مدیران در مواجهه با موقعیت های دشوار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 12، شماره: 3
2 افت پارامترهای سوال های روند آزمون ریاضیات پایه هشتم تیمز ایران و تاثیر آن در برآورد پارامتر توانایی (دریافت مقاله) مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 9، شماره: 25
3 بررسی ساختار عاملی سوالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 7
4 روش های سنجش تک بعدی بودن سوالها درمدلهای دو ارزشی IRT (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 3
5 مدل پردازی تشخیصی شناختی(CDM (سوال های ریاضیات تیمز 2007 در دانش آموزان پایه هشتم ایران با استفاده از مدل یکپارچه با پارامترپردازی مجدد (RUM )و مقایسه مهارت های ریاضی دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 4، شماره: 16
6 ویژگیهای روان سنجی اعتبار و روایی آزمونهای ورودی دوره راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با استفاده از رویکرد اندازه گیری راش: با تاکید بر آزمونهای هوش و خلاقیت (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 20
7 کاربرد مدل اندازهگیری راش در ارزشیابی ویژگیهای اندازهگیری آزمون مهارتهای دیداری - حرکتی TVMS-R (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 5، شماره: 18
8 کارکرد افتراقی سوالهای پایه هشتم آزمون ریاضی تیمز 2011 در بین دانش آموزان دختر و پسر با استفاده از رویکرد نظریه سوال – پاسخ IRT (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 21
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استاندارد سازی و هنجاریابی مقیاس اضطراب و افسردگی کودکان ( RCADS ) در جامعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
2 استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی صفتی AF - TEIQue بر روی دانشآموزان مقطع متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
3 اعتبار، روایی و ساختار عاملی پرسشنامه سلامت کودک (فرم والدین) در والدین دانش آموزان ابتدایی شهر گرگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
4 بررسی ساختار عاملی نسخه چهارم آزمون هوش وکسلر کودکان براساس نظریه کتل- هورن- کارول (CHC) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
5 بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه چهارم آزمون هوش وکسلر کودکان براساس نظریه کتل- هورن -کارول (CHC) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
6 تبیین پرسشنامه اختلالات عاطفی رفتاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
7 تحلیل ساختار عاملی پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی،علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
8 تعیین ساختار عاملی و اعتبار پرسشنامه شیوه های فرزندپروری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
9 رابطه بین ویژگی های شخصیتی با معیارهای انتخاب همسر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران
10 رواسازی، اعتباریابی وهنجاریابی پرسشنامه های نظامی سنجش تجربی آخنباخ ASEBA (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 مدل پردازی رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با طلاق عاطفی با استفاده از تحلیل مسیر در دانشجویان متاهل دانشگاه های شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس روانشناسی و علوم رفتاری
12 مقایسه مکانیسم های دفاعی ، همدلی و مهارتهای ارتباطی در پرستاران و کمک بهیاران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
13 هنجار یابی روایی نسخه تجدید نظر شده ی مقیاس اضطراب افسردگی کودکان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
14 هنجار یابی و روایی و پایایی پرسشنامه هوش هیجانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
15 هنجار یابی پرسشنامه هوش هیجانی با استفاده از تحلیل عاملی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
16 هنجار یابی پرسشنامه هوش هیجانی در دانش آموزان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
17 هنجاریابی نسخه تجدید نظر شده ی مقیاس اضطراب افسردگی کودکان با استفاده از تحلیل عاملی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
18 هنجاریابی پایایی نسخه تجدید نظر شده ی مقیاس اضطراب افسردگی کودکان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
19 هنجاریابی پرسشنامه رفتارهای کنارآمدن کودکان (CCBQ) در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران براساس نظریه کلاسیک اندازه گیری (CTT) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
20 هنجاریابی پرسشنامه های نظامی سنجش تجربی آخنباخ ASEBA دردانش آموزان ساوه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
21 پرسشنامه اختلالات عاطفی درکودکان ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی