مراد سپهوند

 مراد سپهوند رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

مراد سپهوند

Morad Sepahvand

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 33، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
5 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
6 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
8 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
10 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
11 (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران