حسین سلطان زاده

 حسین سلطان زاده استاد یار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

حسین سلطان زاده

Hossen Soltanzadeh

استاد یار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
2 (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
3 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
6 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
7 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
8 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
9 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن
10 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
11 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
12 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
13 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
14 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
15 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری
16 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
18 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
19 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
20 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
21 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
22 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
23 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
27 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
28 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
29 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
30 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
31 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
32 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
33 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری و توسعه شهری پایدار
34 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
35 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
36 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا "واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی
37 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران در گذار آثار و اندیشه ها
38 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
40 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
41 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملّی معماری و شهرسازی «پایداری و تاب آوری از آرمان تا واقعیت»
42 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
43 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی استراتژی های شهر هوشمند و محیط زیست هوشمند
45 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
46 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
47 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای معماری پایدار و شهر سازی ایذه (خشت اول )
48 (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری علوم پایه
49 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
50 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
51 (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
52 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
53 (دریافت مقاله) همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی
54 (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
55 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
56 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
57 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
58 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی از نظریه تا عمل
59 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
60 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
61 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
62 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
63 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا
64 (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
65 (دریافت مقاله) همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی