منصور ابراهیمی

 منصور ابراهیمی دانشیار، پژوهشکده سبز قم

منصور ابراهیمی

Mansor Ebrahimi

دانشیار، پژوهشکده سبز قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
2 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
3 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
4 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
5 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
6 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
8 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
10 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
11 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
15 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
16 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
17 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
18 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
19 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
20 (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
21 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
23 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
24 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
27 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
28 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
29 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
30 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
31 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
33 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
39 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
40 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
41 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
42 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
43 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
44 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
45 (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
46 (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
47 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
48 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
49 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
50 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
51 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران