علی رحمانی

 علی رحمانی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

علی رحمانی

Ali Rahmani

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 2، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 2، شماره: 4
3 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 5، شماره: 4
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 1
5 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 7، شماره: 2
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 36
8 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 30
9 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 2
10 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 20
11 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
12 (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 2، شماره: 1
13 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 5، شماره: 2
14 (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 3
15 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 24
16 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 34
17 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 4، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 2
19 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 8، شماره: 3
21 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 43
22 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 1، شماره: 3
23 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 11
24 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 4
25 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
26 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 22
27 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 14، شماره: 56
28 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حسابداری و حسابرسی دوره: 4، شماره: 4
29 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 27
30 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
31 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حدیثی دوره: 3، شماره: 6
32 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
2 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
3 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران
4 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
5 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابرسی و نظارت مالی ایران
6 (دریافت مقاله)
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 (دریافت مقاله) همایش راهبری شرکتی
10 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
11 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
14 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت،اقتصاد،حسابداری و بانکداری
15 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
16 (دریافت مقاله) همایش ملی بهبود و بازسازی سازمان و کسب و کار
17 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم مدیریت نوین
20 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
21 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
23 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
24 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
25 (دریافت مقاله) همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی
26 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
27 (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
28 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
29 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
30 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
31 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
32 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
33 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
34 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
35 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
37 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
38 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
39 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
40 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پیشگیری از غرق شدگی
41 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
42 (دریافت مقاله) دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ
43 (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
45 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
46 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی
47 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
49 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
50 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
51 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
52 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
53 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
54 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
55 (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
56 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
57 (دریافت مقاله) اولین همایش استانی (شیراز)
58 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
59 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی
60 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
61 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
62 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
63 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی
64 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
65 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
66 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
67 (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
68 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
69 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
70 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
71 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
72 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
73 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار
74 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
75 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
76 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
77 (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
78 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
79 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
80 (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
81 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
82 (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شمیی کاربردی ایران
83 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع