کتایون جهانگیری

 کتایون جهانگیری استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

کتایون جهانگیری

Katayoun Jahangiri

استادیار، گروه ارتقای سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
3 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
4 (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو
5 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
6 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
7 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
8 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
9 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
10 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
11 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
13 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
14 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
15 (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی، چالش ها و راهکارهای پیش رو
16 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه
17 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
18 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
19 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
20 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
21 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
22 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
23 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
24 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
26 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
27 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
28 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
29 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
30 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
31 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
32 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
33 (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
34 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
35 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
36 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور