حسن احدی

 حسن احدی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

حسن احدی

Hassan Ahadi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 1، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) مجله بین المللی مطالعات پیشرفته در علوم انسانی و اجتماعی دوره: 8، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) نشریه بین المللی علوم تغذیه دوره: 3، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 11، شماره: 36
5 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
6 (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
7 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 4
8 (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 10، شماره: 38
9 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 4
10 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 3
12 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 27
13 (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 3، شماره: 6
14 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 15
15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
16 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 49
17 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 34
18 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
19 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 24
20 (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 7، شماره: 23
21 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 38
22 (دریافت مقاله) نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز دوره: 1، شماره: 3
23 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
24 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
25 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 10، شماره: 4
26 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 32
27 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 12، شماره: 1
28 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
29 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 29
30 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 4، شماره: 12
31 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 7، شماره: 25
32 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 32
33 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 1، شماره: 1
34 (دریافت مقاله) مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 8، شماره: 24
35 (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 6، شماره: 23
36 (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 4، شماره: 14
37 (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی بالینی و مشاوره دوره: 6، شماره: 2
38 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 6، شماره: 21
39 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 10، شماره: 2
40 (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 62، شماره: 6
41 (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 18، شماره: 4
42 (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 1، شماره: 2
43 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 4
44 (دریافت مقاله) روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 11، شماره: 44
45 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 1
46 (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 2، شماره: 4
47 (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 15، شماره: 1
48 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 3
49 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
50 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 4
51 (دریافت مقاله) فصلنامه زن و فرهنگ دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
2 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره بین المللی ام اس
3 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
4 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
5 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
6 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
7 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
8 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
10 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
11 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت
12 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
14 (دریافت مقاله) دومین کنگره تازه یافته ها در حوزه خانواده، بهداشت روان، اختلالات، پیشگیری و آموزش
15 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
16 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
17 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق
18 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
19 (دریافت مقاله) همایش سلامت روانشناختی
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
21 (دریافت مقاله)
22 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی نماز،سلامت روان و نشاط معنوی
23 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
24 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
25 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
26 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی،مشاوره و علوم رفتاری
27 (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
28 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره، تعلیم و تربیت
29 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
30 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
31 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
32 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
33 (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
34 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
35 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
36 (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری پژوهش های نوین در روانشناسی و علوم اجتماعی
37 (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران