محمدکاظم جعفری

 محمدکاظم جعفری رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

محمدکاظم جعفری

Mohammadkazem Jafari

رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 26، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 3، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن
2 (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
4 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
6 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
7 (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
9 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
13 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
14 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
15 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
17 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
18 (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
19 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
21 (دریافت مقاله) دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
22 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی