کیوان رئیسی

 کیوان رئیسی استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

کیوان رئیسی

Keyvan Raeisi

استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
2 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
3 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
4 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
5 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
6 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
7 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
8 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
9 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
10 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
11 (دریافت مقاله) دومین همایش صنایع معدنی
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
13 (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
14 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
15 (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
16 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
17 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
18 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
19 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
20 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
21 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
22 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
23 (دریافت مقاله) چهارمین همایش پیل سوختی
24 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
25 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
26 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
27 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
28 (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
29 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
30 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
31 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
32 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
33 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
34 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
35 (دریافت مقاله) همایش ملی مواد نو
36 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
37 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
38 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
39 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
40 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
41 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فولادهای پیشرفته
42 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
43 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی مواد
45 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
46 (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
47 (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
48 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
49 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
50 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
51 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
52 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عملیات حرارتی مواد
53 (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی مهندسی سطح
54 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
55 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
56 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
57 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
58 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
59 (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
60 (دریافت مقاله) اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
61 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
62 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
63 (دریافت مقاله) دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
64 (دریافت مقاله) سمپوزیوم فولاد 1388
65 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
66 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
67 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
68 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
69 (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
70 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته‌گری ایران
71 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
72 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
73 (دریافت مقاله) دهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
74 (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
75 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
76 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
77 (دریافت مقاله) دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
78 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
79 (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
80 (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
81 (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی
82 (دریافت مقاله) بیستمین همایش ملی مهندسی سطح و اولین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر