فخرالدین اصغری آقمشهدی

 فخرالدین اصغری آقمشهدی استاد حقوق دانشگاه مازندران

فخرالدین اصغری آقمشهدی

Fakhredin Asghari Aghmashhadi

استاد حقوق دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 43، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 1
4 (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی