ابراهیم برزگر

 ابراهیم برزگر استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

ابراهیم برزگر

Ebrahim Barzegar

استاد علومی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 11
2 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 3
3 (دریافت مقاله) مجله پدافند غیر عامل دوره: 6، شماره: 3
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 23
5 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 21
6 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 4، شماره: 14
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
8 (دریافت مقاله) علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 5، شماره: 3
9 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 10
10 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 6، شماره: 12
11 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 4، شماره: 16
12 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 19
13 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 5، شماره: 18
14 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
15 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 15، شماره: 43
16 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 7
17 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 5، شماره: 19
18 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 12
19 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 6
20 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 8
21 (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 3، شماره: 12
22 (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
23 (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 9، شماره: 30
24 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 11
25 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 5، شماره: 9
26 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 22
27 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 29
مقالات کنفرانسی