علی محمد رجبی

 علی محمد رجبی استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران

علی محمد رجبی

Ali Mohammad Rajabi

استادیار گروه زمین‌شناسی مهندسی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رفتار مقاومتی خاک ماسه ای مخلوط شده با ضایعات پلاستیکی و دوغاب سیمان (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 2، شماره: 2
2 مطالعه عددی عملکرد شمع های غیرمتصل به کلاهک و شمع های معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پارامترهای مختلف بر نشست تونل مترو حفاری شده به روش NATMو مقایسه نتایج با روش EBP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
2 اثرحفرات افقی برتنش موثر ومیزان نشست خاک در زیر پی های سطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
3 ارایه یک رابطه تجربی بین جابجایی افقی حداکثر و نیروی محوری به وجود آمده در گودبرداری به روش میخکوبی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
4 ارزیابی آماری داده های ژئوتکنیکی شهرک پردیسان قم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
5 ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش نفوذ استاندارد (مطالعه موردی شهرستان کرج) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
6 ارزیابی زیست محیطی آبهای زیرزمینی در منطقه عیسی آباد (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 انتخاب مدل مناسب از بین روشهای آماری دو متغیره جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش ناشی از زلزله مطالعه موردی: منطقه چلکاسر و چهار محل (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 بررسی آلودگی چاه های آب شرب گرمابدشت (استان گلستان ) به عناصر سنگین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
9 بررسی اثر افزودن همزمان الیاف سپیولیت و گرافیت بر پارامتر مقاومت فشاری خاک ماسه رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
10 بررسی اثر الیاف بازالت برخصوصیات مقاومتی خاک ماسه رس دار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
11 بررسی اثر پودر میکرونیزه کربنات کلسیم بر روی پارامترهای مقاومتی خاکهای رسی کرج (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
12 بررسی اثر متاکایولن بر مقاومت تراکم تک محوری خاک رس ماسه دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
13 بررسی پتانسیل تورم خاک های رسی مناطق مختلف شهرستان کرج (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
14 بررسی خواص مهندسی سنگهای ساختگاه سد تنگوئیه سیرجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
15 بررسی رفتار هیدرولیکی جریان های شعاعی سطح آزاد در محیطهای متخلخل درشت دانه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
16 بررسی میزان فرونشست زمین در دشت قم در اثر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
17 بررسی و شناسایی خاک های واگرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
18 بررسی و مقایسه ی اثر الیاف پلی پروپیلن و الیاف شیشه بر پارامترهای مقاومتی خاک ماسه رس دار (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
19 بررسی وضعیت فرسایش و عملیات آبخیزداری در حوضه آبریز سد اکباتان (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
20 پهنه بندی خطر آلودگی ناشی از عناصر سرب، منگنز، و آهن درمحدوده معدن سرب راونج (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
21 پیش بیینی احتمالی وقوع نشست در دشت اراک وبررسی ارتباط آن با افت سطح آب های زیر زمینی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
22 تاثیر دانه بندی ذرات شن بر روی پارامترهای مقاومتی بتن پیش آکنده و مقایسه آن با بتن معمولی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
23 تاثیر سبکدانه اسکوریا به عنوان سنگدانه روی مقاومت فشاری و کششی بتن خود تراکم و مقایسه آن با بتن خودتراکم معمولی و بتن معمولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21
24 شناسایی خاک های رمبنده و بهسازی آن به روش تراکم دینامیکی (مقایسه نتایج مدل عددی و آزمایشگاهی برروی مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
25 کاربرد مدل نسبت احتمال (Like lihood RatioModel) در پیش بینی زمین لغزشهای ناشی از زلزله منجیل با استفاده از GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
26 مدلی برای به کارگیری فناوری اطلاعات درمدیریت دانش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
27 مروری بر اثر حفرتونل روی نشست زمین و سازه های سطحی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
28 مروری بر تاثیر چرخه های ذوب و انجماد بر ویژگی های مکانیکی و فیزیکی خاک های ریزدانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 مروری بر خواص ژیوتکنیکی خاک های بهسازی شده با نانو مواد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
30 مروری بر روش های بهسازی و تاثیر افزودنی های مختلف بر خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
31 مروری بر معیارهای شناسایی خاک رمبنده و بهسازی آن با افزودنی های مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
32 مروری براثرتوپوگرافی و بار مایل بر روی ظرفیت باربری پی نواری مجاور شیب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
33 مطالعه اثر زیولیت بر مقاومت تراکم تک محوری خاک رس ماسه دار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
34 مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیت صنایع بر خاک های سطحی شهرک صنعتی دلیجان (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
35 مطالعه تورم و رمبندگی خاک های رسی به ازای مقادیر مختلف گچ(ژیپس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
36 مطالعه و بررسی تاثیرات سد باطله معدن سرب و روی راونج بر توزیع فلزات سنگین در محدوده مسکونی- کشاورزی راونج (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
37 معرفی عدم قطعیت های موجود در بررسی های سطوح شیبدار و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در کاهش آنها (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فن آوریها و روش های نوین در علوم زمین (معدن،زمین شناسی و محیط زیست)
38 معرفی عدم قطعیت های موجود در بررسی های سطوح شیبدار و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در کاهش آنها (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین