خلیل مافی نژاد

 خلیل مافی نژاد دانشگاه فردوسی مشهد

خلیل مافی نژاد

Khalil Mafinezhad

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 14، شماره: 4
2 Comprehensive Electromechanical Analysis of MEMS Variable Gap Capacitors (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 4، شماره: 2
3 مدل سازی پویایی سیستم منابع آب دشت مشهد برای تحلیل استراتژی های توسعه پایدار (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 88
4 مکان یابی منابع میدان نزدیک در محیط های ناهمگن (دریافت مقاله) فصلنامه رادار دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A 2.7 to 10.6 GHz High-Flat-Gain CMOS Low-Noise Amplifier for UWB Applications (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
2 A Novel 2-Pole MEMS Tunable Bandpass Filter for Satellite Communication Applications (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 A Novel Compact Reconfigurable Defected Ground Structure Resonator on Microstrip Technology for Filter Applications (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 An Ultra Low Voltage Ultra Low Power Folded Cascode CMOS LNA Using Forward Body Bias Technology for GPS application (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 Design and Simulation of MEMS Based Parametric Amplifier (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
6 Design of Low-Voltage Low-power Dual-Band LNA with Using DS Method to Improve Linearity (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
7 Direction of Arrival Estimation in the Presence of Nonstationary Noise (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
8 Impact of Carbon Material on RF MEMS Switch (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 Low power, Low noise ,Ultra Wideband Low Noise Amplifier (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
10 آشنایی با برنامه ریزی منطقه ای وارتباط آن با آمایش سرزمین به منظور توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
11 ارائه ی راهکار جهت مدیریت بهم پیوسته منابع آب درحوضه آبریز با استفاده از بازتبیین مفهوم مدیریت بهم پیوسته منابع آب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
12 ارائه یک رابطه آزمایشگاهی برای محاسبه ضریب تخلیه دبی جریان Cd سرریزهای نیلوفری در شرایط استغراق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
13 ارائه یک روش جدیددر طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
14 ارائه یک سوئیچ جدید MEMS به منظورکاهش اثرخودتحریکی و چسبندگی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
15 ارزیابی بعد اجتماعی-سیاسی سیستم هیدرولیک و منابع آب و خاک حوضه دریاچه زریبار:تحلیل ذیمدخلان به سوی پایداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
16 ارزیابی جامع مسئله سیل در حوضه گرگان رود با رویکرد سیستمیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
17 ارزیابی روابط مقاومت جریان در تعیین روابط دبی-اشل در ایستگاه هیدرومتری آبلو نکارود (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
18 ارزیابی یکپارچه ی سیستم منابع آب محدوده ی رفسنجان با استفاده از چارچوب DPSIR و با تکیه بر بهبود سیستم حکمرانی آب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
19 استفاده از رویکرد دینامیک سیستم ها در برنامه ریزی جهت توسعه پایدار منابع آب در حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بازشناسی تاثیرات احداث تونل مشترک تاسیسات شهری به منظور دستیابی به مدیریت بهتر خدمات شهری (نمونه موردی : بولوار شارستان رضوی در مشهد مقدس) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
21 بررسی آسیب پذیری سیستم آب شهری بم در نتیجه بازسازی بعد از زلزله سال 1382 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
22 بررسی امکان استفاده از دزهای کاهش یافته علفکش ایمازتاپیر در مدیریت علفهای هرزلوبیا قرمز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
23 بررسی انواع تکنیکهای مرسوم در تخصیص و قیمت گذاری اب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
24 بررسی اهمیت احیاء ترابری آبی در آبراهه های داخلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران
25 بررسی اهمیت احیای ترابری آبی در آبراهه های داخلی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
26 بررسی تاثیر پل بر سیل با استفاده از نرم افزار HEC-RAS و ArcGISمطالعه موردی : رودخانه بابلرود مازندران. (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 بررسی تطبیقی سیمای مادر در جای خالی سلوچ و بدایه ونهایه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی ادبیات و پژوهش های تطبیقی در آن
28 بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در وقوع فروچاله در حوضه شهرستان ابرکوه با رویکرد پویایی سیستم ها و بررسی گزینه های مدیریتی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 بررسی توسعه حمل و نقل و ارتباط آن با توسعه گردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
30 بررسی جایگاه فضاهای جمعی در ایجاد سرزندگی محیط شهری باتاکید برمولفه های تئوری مکان ( نمونه موردی : شهر مشهد مقدس ) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
31 بررسی دبی موثر انتقال رسوب در رودخانه نکارود - مازندران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
32 بررسی عددی عملکرد اجاق خورشیدی کلکتوری در حالت سه بعدی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
33 بررسی مکانیزمهای مؤثر بر کاهش سطح سفره آب زیر زمینی در استان همدان با استفاده از رویکرد پویایی سیستمها (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
34 بررسی نقش آب بندان در ذخیره سازی و تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی شمال کشور (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
35 بررسی و امکان سنجی روش تست اتوماتیک زنجیره تولیدبرد بااستفاده از نرم افزار لب ویو (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
36 بررسی و مقایسه مدلهای کاربردی تولید نشانگرها در ارزیابی سیستمهای منابع آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
37 بررسی ورکتورهای MEMS در مقایسه با ورکتورها در تکنولوژی CMOS و BICMOS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
38 بررسی وضعیت دریاچه زریبار با استفاده از چارچوب ارزیابی DPSIR (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
39 بررسی پلی مورفیسم الل cyp2d6*2 در قومیت های مختلف جمعیت ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 برنامه ریزی توسعه پایدار از منظر گردشگری روستائی مطالعه موردی بخش مرکزیشهرستان طارم (دریافت مقاله) همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
41 برنامه ریزی مصرف اب شهری در شهرستانهای استان یزد با استفاده ازتکنیک topsis (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب
42 بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از ترکیب جبرانساز استاتیکی سنکرون با ذخیره ساز مغناطیسی ابررسانا در نیروگاه بادی دو سو تغذیه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
43 بهکارگیری سیستم حسابداری آب در مقیاس حوضه آبریز به منظور ارزیابی یکپارچه سیستم منابع آب حوضه زرینهرود (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
44 بهینه سازی با رویکرد سیستمهای پویا در تخصیص آب کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
45 تاثیر تغییر شکل هندسه تاج سرریز روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 تاثیر سطوح مختلف شوری برجوانه زنی زیره سبزCumminum cyminum L (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
47 تاثیر چندوجهی کردن تاج سرریز روی ضریب تخلیه سرریز نیلوفری درحالت کنترل تاج (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
48 تاثیرات نحوه برنامه ریزی برتوسعه گردشگری نواحی روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
49 تاثیروارتباط جغرافیا باگردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
50 تبیین فواید و چالشهای مدیریت بهم پیوسته منابع آب درچارچوب الگوهای رفتاری حاصل از رویکرد پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
51 تجارت آب مجازی با رویکرد دینامیک سیستمها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
52 تجارت مجازی آب و نقش آن در مبارزه با بحران کم آبی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی
53 تحلیل حرارتی دمنده های هوای گرم با دیگ استوانه ای (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مبدل های گرمایی
54 تحلیل حساسیت ارتعاشات پوگو به پارامترهای فیزیکی و عملکردی در موتورهای سوخت مایع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
55 تحلیل وضع موجود منابع آب استان خراسان جنوبی با رویکرد مشارکتی با استفاده ازچارچوبDPSIR و کاربرد آن در برنامه ریزی راهبردی استان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
56 تخصیص آب بین بخش های مختلف با استفاده از تئوری پرتفلیو مدرن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
57 تخصیص آب در مقیاس حوضه آبریز: مقایسه دو مدل MODSIM-DSS و MIKEBASIN با یکدیگر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
58 تخمین زاویه و فاصله منابع نزدیک در محیط های ناهمگن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
59 تخمین ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها با استفاده از روشهای تجربی و مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
60 تعیین مکانیزم های فعال مربوط به فعالیت های اقتصادی واثرات آنها برمنابع آب زیرزمینی با رویکرد سیستمیک مطالعه موردی: منطقه ی رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
61 تعیین مکانیزم های فعال مربوط به فعالیت های اقتصادی واثرات آنها برمنابع آب زیرزمینی با رویکردهای پویایی با استفاده ازنرم افزار Vensim به منظور پرداختن به مفهوم توسعه پایدارمطالعه موردی: دشت بیرجند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
62 تفکر سیستمیک جهت درک و مدیریت سیستمهای منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
63 توسعه یک مدل نوسازی شبکه های آبیاری با رویکرد دینامیک سیستمها - مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
64 حق بر آموزش در اسناد بین الملل حقوق بشری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
65 خاستگاه، جایگاه و ابعاد اصلی ارزیابی یکپارچه سامانه هایمنابع آب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
66 رویه های ناظر بر تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قرار دادهای تجاری الکترونیکی (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
67 رویکرد سیستمی در تحلیل اندرکنش منابع آب و فعالیت های اقتصادی (مطالعه موردی:دشت بیرجند) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
68 شبیه سازی لغزش زمان بندی و تعیین عوامل موثر بر آن در اسیلاتور های حلقه ای کنترل شده با ولتاژ به روش عددی غیر مونت کارلو (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
69 شناسایی الگو های رفتاری حاکم بر شبکه های آبیاری برای مطالعه سیستم پویایی آنها (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی
70 شناسایی الگوهای رفتاری حاکم بر ساختار پویای بهسازی شبکه آبیاری فومنات براساس شاخص های کفایت و عدالت توزیع آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
71 طراحی بهینه و بازآرایی شبکه فشار ضعیف شهرک گلدشت با هدف اصلاح ضعف ولتاژ، افزایش قابلیت تأمین بار و رضایتمندی مشترکین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
72 طراحی مؤلفه های پایش زیست محیطی در جزیره کیش (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
73 طراحی و بهینه سازی سامانه خنک کن هوایی برای یک پیل غشا پلیمری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
74 طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS با در نظر گرفتن عناصر پارازیتیک بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
75 طراحی و مقایسه اثر لبه بر نشت بند دینامیکی در توربوپمپ موتورهای سوخت مایع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
76 طراحی وشبیهسازی سیستم رسانش دارویی قابل کاشت با استفاده از تکنولوژی Bio MEMS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
77 طراحی یک تقویت کننده ی کم نویز باند وسیع در پهنای باند 3 تا 12 گیگاهرتز (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
78 طراحی یک فیلتر خازن سوییچ شونده ی ولتاژ پایین با تکنیک Switched-Opamp (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
79 عملکرد و آنالیز SMES-STATCOM برای میراسازی نوسانات توان و ولتاژ در توربین های بادی DFIG (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
80 عکس العمل مورفوفیزیولوژیک اکوتیپ های کافوری به مقادیرمختلف کلرید سدیم درشرایط کنترل شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
81 غشاءهای پلی اتیلنی مورد استفاده در باتری های روی - اکسید نقره زیردریایی های نظامی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا
82 مدلسازی تخصیص آب با رویکردپویایی سیستمها مطالعه موردی؛سد مخزنی کمال صالح (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
83 مدلسازی دینامیک حوضه ابریز زاینده رود و شبیه سازی سناریوها و سیاستهای اتخاذی از دیدگاه توسعه پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
84 مدلسازی و شبیه سازی جذب دی اکسید کربن در محلول متانول در راکتور لوله ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
85 مدیریت آب بندان و نقش آب بندان در ذخیره سازی و تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی شمال کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
86 مدیریت بهم پیوسته منابع آب: تبیین فواید و چالش های پیش رو با استفاده از رویکرد سیستمیک و شاخص های ارزیابی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 مدیریت یکپارچه منابع آب،موانع و مشکلات اجرای آن در ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
88 مروری بر حسابداری آب به عنوان ابزاری جهت ارزیابی سیستم های منابع آب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
89 مطالعه فراوانی اللcyp2d6*2 در جمعیت ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
90 مطالعه پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل های ریاضی یک بعدی و دو بعدی (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
91 نانو تکنولوژی در کشاورزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
92 کارآفرینی به واسطه تعاونی و نقش آن درتوسعه پایدار منطقه ای با رویکرد اقتصادمقاومتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
93 کاربرد ذخیره ساز مغناطیسی انرژی ابررسانا در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست
94 کاربرد ذخیرهساز مغناطیسی ابررسانا با جبرانساز استاتیکی سنکرون جهت بهبود پروفیل ولتاژ در نیروگاه بادی (دریافت مقاله) همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست
95 کاربست مؤلفه های مکان در راستای تحقق بخشی به معیارهای CPTED (نمونه موردی: شهر بچنورد) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
96 کاهش مصرف توان در سطوح مختلف مخابرات سلولی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
97 کاهش مصرف توان در مدیریت توان مخابرات سلولی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی
98 کلان شهر تهران از منظر پایداری آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران