سید حسن طباطبائی

 سید حسن طباطبائی دانشیار - دانشگاه شهرکرد ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

سید حسن طباطبائی

Sayyed Hassan Tabatabaei

دانشیار - دانشگاه شهرکرد ,دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
2 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
4 (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
5 (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
6 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
8 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران
11 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
12 (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
13 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
15 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)