محمدعلی آموزگار

 محمدعلی آموزگار گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

محمدعلی آموزگار

Mohammad Ali Amuzegar

گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
3 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
4 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
5 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
6 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
7 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
8 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
9 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
10 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تازه های سلولی و مولکولی
11 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
12 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
13 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
14 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
15 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
17 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
18 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
19 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میکروب شناسی
21 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
22 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
23 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
24 (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
26 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
27 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
28 (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی