کامبیز بدیع

 کامبیز بدیع استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

کامبیز بدیع

Kambiz Badie

استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
2 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
2 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
4 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
6 (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
7 (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در 1404
8 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار
9 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی برق و کامپیوتر
10 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
12 (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران
13 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
15 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
18 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
19 (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
20 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
21 (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
22 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
23 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
24 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
26 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
27 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
28 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
29 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران