محمدرضا اکبرزاده توتونچی

 محمدرضا اکبرزاده توتونچی گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

محمدرضا اکبرزاده توتونچی

Mohammad Reza Akbarzadeh Totonchi

گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
2 (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد سیستم های هوشمند ( محاسبات نرم ) در علوم و صنایع
3 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
4 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
5 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
7 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
8 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده
9 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
10 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
11 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
12 (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
13 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
15 (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
16 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
17 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
18 (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
19 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
20 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
21 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
22 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
23 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
24 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
25 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
27 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
28 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
29 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
30 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
31 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
32 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شبکه های اطلاعاتی هوشمند و سیستم های پیچیده
33 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
34 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
35 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
36 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
37 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
38 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
39 (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
40 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
41 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
42 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
43 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران
44 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
45 (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
46 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
47 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش‌های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
48 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
49 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
50 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
51 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
52 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
53 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی
54 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
55 (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
56 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
57 (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
58 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
59 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
60 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
61 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
62 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
63 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
64 (دریافت مقاله) سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
65 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فن اوری،ارتباطات و دانش
66 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
67 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
68 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015
69 (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
70 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
71 (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
72 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
73 (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
74 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
75 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
76 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
77 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
78 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
79 (دریافت مقاله) همایش مهندسی کامپیوتر و توسعه پایدار با محوریت شبکه های کامپیوتری، مدلسازی و امنیت سیستم ها
80 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
81 (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
82 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانش
83 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
84 (دریافت مقاله) دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
85 (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
86 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
87 (دریافت مقاله) کنگره ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
88 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
89 (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
90 (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران