محمدعلی رضوانی

 محمدعلی رضوانی معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

محمدعلی رضوانی

Mohammadali Rezvani

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
2 توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 2، شماره: 4
3 شبیه سازی عددی جریان هوای اطراف قطار مسافربری پارسی تحت اثر بادهای عرضی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
4 مانیتورینگ سایش چرخهای قطاربه منظور کنترل وبرنامه ریزی عملیات نگهداری وتعمیرات (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز مکانیکی سازه واگن مسافری پارسی و بهینه سازی طراحی آن با استفاده از پارامترهای مودال (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
3 ارزیابی پیامدهای جانی ناشی از وقوع پیشامد نامطلوب آتش سوزی در قطار مسافری با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارزیابی راحتی سفر در واگن های متروی تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن
5 ارزیابی علل ریشه ای وقوع پیشامد نامطلوبخروج قطار از ایستگاه و ورود به قطعه خط در هنگام اشغال بودن آن:با استفاده از رویکرد فازی تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 امکان سنجی تبدیل ترنست های هفت واگنه DC متروی تهران به ترنست های هشت واگنه با تحلیل روی سیستم ترمز ترنست ها (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
7 بررسی سایش فلنج چرخهای قطار به کمک اندازه گیری میدانی در خط دو متروی تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
8 بررسی کارایی و دقت سامانه های نوین پایش وضعیت کنار ریل در ناوگان ریلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی
9 بررسی نواحی حساس و میزانجابجایی های ایجاد شده در چرخ و ریل بر اساس کارکرد ناوگان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
10 پایش نویز ناشی از تردد قطارهای سریع سیر و کنترل اثرات مخرب آن برسازه های مجاور خطوط آهن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی
11 پیش بینی رفتار سایشی چرخهای قطار با استفاده از داده های واقعی به منظور برنامه ریزی تعمیرات چرخها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
12 تاثیر پروفیل بر دینامیک و روند سایش چرخ های قطار (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
13 تحلیل استاتیکی شاسی لکوموتیو و صحه گذاری تجربی مدل (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
14 تحلیل پاسخ ارتعاشی خرابی موضعی کندگی در سامانه انتقال قدرت لکوموتیو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
15 تحلیل تنش بولستر بوژی باری 18-100 براساس دستورالعمل Gost9246 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
16 تحلیل خرابی یاتاقان های متحرک موتور دیزل 16 سیلندر لکوموتیو (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن
17 تهیه PW11ZnO39@PbO(imid)4 به عنوان یک نانوکاتالیزوری کارآمد برای گوگردزدایی از بنزین (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
18 تهیه نرم افزار محاسبات ترمز واگن های باری استاندارد (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
19 جایگزینی تست آزمایشگاهی فریم بوژی با تست نرم افزاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
20 سایش فلنج چرخ و اثرات آن در قطارهای متروی تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
21 سنتز نانوکامپوزیت جدید هیبرید آلی معدنی PCUMo-MgCu2O4@CS بهعنوان کاتالیزور کارآمد در گوگردزدایی اکسیداسیونی از بنزین (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
22 سنتز و شناسایی نانوکاتالیست PMnW11-GO در جهت حذف فتوکاتالیستی رنگ متیلن بلو (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
23 شبیه سازی دینامیک حرکت واگن باری به هنگام عبور از روی سوزن باهدف تعیین استراتژی پایش وضعیت ناوگان ریلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی
24 شبیه سازی دینامیکی واگن با بوژی دو محوره (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
25 شبیه سازی و بررسی جابجایی پایه موتورهای، موتور 16 سیلندر دیزلی سنگین، در اثر پدیده ی عدم احتراق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه آهن
26 شبیه سازی و تحلیل اثر توام تنش های حرارتی و مکانیکی در پوسته موتور دیزل لکوموتیو GT26 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
27 طراحی Transfer car (دریافت مقاله) هفتمین همایش حمل و نقل ریلی
28 مطالعه اندرکنش دینامیکی غیر خطی بوژی- بدنه واگن پرسرعت با در نظرگرفتن انعطاف پذیری بدنه آن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
29 مطالعه میدانی جهت بهبود سیستم ترمز JZ-7 لکوموتیوهای مدل DF8Bi و تحلیل نتایج آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
30 موانع جذب فناوریهای نوین در صنعت ناوگان ریلی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور