محمد آبدیده

 محمد آبدیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

محمد آبدیده

Mohammad Abdideh

دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 8، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 58
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت و گاز ایران
3 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
4 (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی
5 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
6 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
7 (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
8 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
10 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
11 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
13 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
14 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
15 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
16 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
17 (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
18 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
19 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
20 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
21 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
22 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نفت و گاز ایران
23 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
24 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
25 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
26 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
27 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
29 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه وصنعت
30 (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
31 (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
32 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
33 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
35 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران
36 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
37 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
38 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
39 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
40 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
41 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
42 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
43 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
44 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
45 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
46 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
47 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
48 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
49 (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
50 (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
51 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
52 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
53 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
54 (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
55 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
56 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
57 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
58 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
59 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
60 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
61 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
62 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
63 (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
64 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
65 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
66 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
67 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
68 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
69 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
70 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
71 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
72 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
73 (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
74 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
75 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته
76 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
77 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
78 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز
79 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
81 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت
82 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
83 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
84 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی نفت
85 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
86 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
87 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
88 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز،پالایش وپتروشیمی بارویکردتوسعه ارتباط دولت،دانشگاه وصنعت
89 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
90 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
92 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
93 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
94 (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
95 (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
96 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
97 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
98 (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
99 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
100 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
101 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
102 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
103 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
104 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
105 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
106 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
107 (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
108 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
109 (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
110 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
111 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
112 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه ارتباط بین دولت، دانشگاه وصنعت
113 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه ملی شیمی، پتروشیمی، نفت و گاز ایران
114 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
115 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی نفت ایران
116 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
117 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
118 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
119 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
120 (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
121 (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
122 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
123 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
124 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ژئومکانیک نفت
125 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نانوفناوری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی