سیدسعید آیت

 سیدسعید آیت ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

سیدسعید آیت

Saeed Ayat

ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 6، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی
2 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
3 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کامپیوتر
6 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
7 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
8 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک
9 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیران آموزش و پژوهش
10 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس دانشجویی فناوری اطلاعات ایران
11 (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
12 (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
15 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها
16 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
17 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور
18 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
19 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
20 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
21 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
22 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
23 (دریافت مقاله) اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
24 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
25 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
26 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و نرم افزار
27 (دریافت مقاله) اولین همایش متخصصین برق و کامپیوتر
28 (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات
29 (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
30 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
31 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
32 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
33 (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
34 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس داده کاوی ایران
35 (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
36 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
37 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
38 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
39 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوریهای نوین در علوم مهندسی
40 (دریافت مقاله) همایش چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
41 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی چالش های الکترونیکی 2016
42 (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
43 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
45 (دریافت مقاله) همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
46 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
47 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
48 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
49 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
50 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک