علی اصغر پورعزت

 علی اصغر پورعزت دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

علی اصغر پورعزت

Ali Asghar Pourezat

دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 3
2 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 24، شماره: 2
3 (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 9، شماره: 18
4 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
5 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
6 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 64
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 3
8 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 21
9 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 5، شماره: 9
10 (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 1
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
12 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
13 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ و فرهنگ دوره: 45، شماره: 91
14 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 3، شماره: 5
15 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
16 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 2، شماره: 3
17 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
18 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
19 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
20 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 27
21 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 2
22 (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
23 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 2
24 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 4
25 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 2
26 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 1، شماره: 2
27 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 28، شماره: 1
28 (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری دوره: 14، شماره: 3
29 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 4
30 (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 22، شماره: 48
31 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
32 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
33 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و مدیریت دوره: 1، شماره: 1
34 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
35 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
36 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 2
37 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
38 (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
39 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 1
40 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 2، شماره: 2
41 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
42 (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
2 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
3 (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه پارادایم های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
4 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
6 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
7 (دریافت مقاله) اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای؛ حقوق و تکالیف
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
9 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
10 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار
11 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران
12 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
13 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
14 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
15 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
16 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
17 (دریافت مقاله) چهارمین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت
18 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
19 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
20 (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
21 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
22 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی
23 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شهری در افق 1404
24 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
25 (دریافت مقاله) همایش علم و فراعلم، پیشرفت های نوین و افق های پیش رو