علی محمد احمدوند

 علی محمد احمدوند ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین

علی محمد احمدوند

Ali Mohammad Ahmad Vand

ریاست دانشگاه ایوان کی- دانشیار دانشگاه امام حسین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
2 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 1
3 (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
4 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
5 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 4
6 (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 5، شماره: 18
7 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
8 (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 5، شماره: 19
9 (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 3
10 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 38
11 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 16، شماره: 50
12 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
13 (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
2 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
3 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
4 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
5 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
6 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
7 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
8 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
9 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
10 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
11 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
12 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
13 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
14 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
15 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
18 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
19 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
20 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
21 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
22 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
24 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
25 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
26 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
27 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
28 (دریافت مقاله) کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
29 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
30 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
31 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
32 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
33 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
34 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
35 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
36 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
37 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
38 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
39 (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران
40 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
41 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
42 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
43 (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
44 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری (راهکارها و چالش ها)
45 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
46 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
47 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
48 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
49 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
50 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
51 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
52 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
54 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
55 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
56 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
57 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
58 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
59 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
60 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
61 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
62 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
63 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
64 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
65 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
66 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
67 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
68 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
69 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
70 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
71 (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
72 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
73 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
74 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
75 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
76 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
77 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
78 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای
79 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های کابردی در مدیریت و مهندسی صنایع
80 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
81 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
82 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
83 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
84 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
85 (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
86 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی های نوین در مهندسی برق، مخابرات و مکاترونیک
87 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
88 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
89 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
90 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
91 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
92 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی‌شناسی سیستم‌ها
93 (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
94 (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
95 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
96 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دستاوردهای جدید در علوم ورزشی
97 (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
98 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت وسیستم های فازی
99 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
100 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
101 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
102 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
103 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی راهکارها و چالش های مدیریت و مهندسی صنایع
104 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
105 (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
106 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
107 (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه